GetBoundingBox

Entity.GetBoundingBox method

Hämtar begränsningsrutan för nuvarande entitet i dess objektrymds koordinatsystem.

public BoundingBox GetBoundingBox()

Se även