ParentNode

Entity.ParentNode property

Hämtar eller ställer in den första överordnade noden, om den första överordnade noden ställs in, kommer denna enhet att frikopplas från andra överordnade noder.

public Node ParentNode { get; set; }

Fastighetsvärde

Föräldernoden.

Se även