ParentNodes

Entity.ParentNodes property

Hämtar alla överordnade noder, en enhet kan kopplas till flera överordnade noder för geometriinstansering

public List<Node> ParentNodes { get; }

Fastighetsvärde

Noderna.

Se även