CanExport

FileFormat.CanExport property

Får om Aspose.3D stöder export av scen till aktuellt filformat.

public bool CanExport { get; }

Se även