CanImport

FileFormat.CanImport property

Får om Aspose.3D stöder import av scen från aktuellt filformat.

public bool CanImport { get; }

Se även