CreateLoadOptions

FileFormat.CreateLoadOptions method

Skapa ett standardinläsningsalternativ för detta filformat

public LoadOptions CreateLoadOptions()

Se även