CreateSaveOptions

FileFormat.CreateSaveOptions method

Skapa ett standardsparalternativ för detta filformat

public SaveOptions CreateSaveOptions()

Se även