Extension

FileFormat.Extension property

Hämtar tilläggsnamnet av denna typ.

public string Extension { get; }

Se även