ToString

FileFormat.ToString method

Formaterar till string

public override string ToString()

Returvärde

Objektsträng

Se även