FileFormatType

FileFormatType class

Filformattyp

public sealed class FileFormatType

Metoder

namnBeskrivning
override ToString()Hämta namnet på detta filformat type

Fält

namnBeskrivning
static readonly AMFAdditiv tillverkning fil format
static readonly ASE3D Studio Maxs ASCII Scene Exporter-format.
static readonly Aspose3DWebAspose.3D webbformat.
static readonly COLLADAKhronos Groups Collada-filformat.
static readonly Discreet3DSDiskret 3D Studios filformat
static readonly DracoGoogle Draco Mesh
static readonly DXFAutoCAD DXF
static readonly FBXFBX filformat typ
static readonly GLTFKhronos Groups glTF
static readonly HTML5HTML5 File
static readonly Microsoft3MF3D-tillverkningsformat
static readonly PcdPoint Cloud Data som används av Point Cloud Library
static readonly PDFPortable Document Format
static readonly PLYPolygonfilformat eller Stanford Triangle Format
static readonly RvmAVEVA Plant Design Management System Model.
static readonly SiemensJTSiemens PLM Software NX:s JT File
static readonly STLSTL filformat typ
static readonly Universal3DUniversal 3D-filformat typ
static readonly USDUniversal Scen Description
static readonly VRMLThe Virtual Reality Modeling Language
static readonly WavefrontOBJWavefront OBJ format type
static readonly XDirectX’s X File
static readonly XyzXyz point cloud file
static readonly ZipZip-arkiv som innehåller andra 3d-filformat.

Se även