GlobalTransform

GlobalTransform class

Global transformation liknarTransform men det är oföränderligt medan det representerar den slutliga utvärderade transformationen. Höger koordinatsystem används vid utvärdering av global transform

public class GlobalTransform

Egenskaper

namnBeskrivning
EulerAngles { get; }Får rotationen representerad i Euler-vinklar, mätt i grader
Rotation { get; }Får rotationen representerad i quaternion.
Scale { get; }Får skalan
TransformMatrix { get; }Hämtar transformationsmatrisen.
Translation { get; }Hämtar översättningen

Se även