ImageRenderOptions

ImageRenderOptions class

Alternativ förRender ochRender

public class ImageRenderOptions : A3DObject

Konstruktörer

namnBeskrivning
ImageRenderOptions()Initiera en instans avImageRenderOptions

Egenskaper

namnBeskrivning
AssetDirectories { get; set; }Kataloger som lagrade externa tillgångar (som texturer)
BackgroundColor { get; set; }Bakgrundsfärgen för renderingsresultatet.
EnableShadows { get; set; }Hämtar eller ställer in om skuggor ska renderas.
virtual Name { get; set; }Hämtar eller ställer in namnet.
Properties { get; }Hämtar samlingen av alla egenskaper.

Metoder

namnBeskrivning
FindProperty(string)Hittar egenskapen. Det kan vara en dynamisk egenskap (Skapad av CreateDynamicProperty/SetProperty) eller inbyggd egenskap (identifierad med dess namn)
GetProperty(string)Få värdet av specificerad egenskap
RemoveProperty(Property)Tar bort en dynamisk egenskap.
RemoveProperty(string)Ta bort den angivna egenskapen identifierad av name
SetProperty(string, object)Anger värdet för specificerad egenskap

Se även