EnableShadows

ImageRenderOptions.EnableShadows property

Hämtar eller ställer in om skuggor ska renderas.

public bool EnableShadows { get; set; }

Se även