ImportException

ImportException class

Undantag när Aspose.3D inte kunde öppna den angivna source

public class ImportException : IOException

Konstruktörer

namnBeskrivning
ImportException(string)Initierar en ny instans

Se även