Metered

Metered class

Tillhandahåller metoder för att ställa in mätnyckel.

public class Metered

Konstruktörer

namnBeskrivning
Metered()Initierar en ny instans av den här klassen.

Metoder

namnBeskrivning
SetMeteredKey(string, string)Ställer in mätt offentlig och privat nyckel. Om du köper mätlicens, när du startar applikationen, bör detta API anropas, normalt räcker detta. Men om alltid misslyckas med att ladda upp förbrukningsdata och överskrider 24 timmar, kommer licensen att ställas in på utvärderingsstatus, för att undvika sådana fall bör du regelbundet kontrollera licensstatusen, om det är utvärderingsstatus, ring detta API igen.
static GetConsumptionCredit()Får konsumtionskredit
static GetConsumptionQuantity()Får förbrukningsfilstorlek

Exempel

I det här exemplet kommer ett försök att göras att ställa in mätt offentlig och privat nyckel

[C#]

Metered matered = new Metered();
matered.SetMeteredKey("PublicKey", "PrivateKey");


[Visual Basic]

Dim matered As Metered = New Metered
matered.SetMeteredKey("PublicKey", "PrivateKey")

komponentjarfilen:

Metered matered = new Metered();
matered.setMeteredKey("PublicKey", "PrivateKey");

Se även