AddEntity

Node.AddEntity method

Lägg till en entitet till noden.

public void AddEntity(Entity entity)
Parameter Typ Beskrivning
entity Entity Enheten som ska kopplas till noden

Se även