NodeVisitor

NodeVisitor delegate

En återuppringning för att resa genom hela nodhierarkin.

public delegate bool NodeVisitor(Node node);
ParameterTypBeskrivning
nodeNodeNod som besöks

Returvärde

Returnera falskt för att sluta resa

Se även