Pose

Pose class

Posen används för att lagra transformationsmatris när geometrin är skalad. Posen är en uppsättning avBonePose , varjeBonePose sparar den konkreta transformationsinformationen för bennoden.

public class Pose : A3DObject

Konstruktörer

namnBeskrivning
Pose()Initierar en ny instans avPose class.
Pose(string)Initierar en ny instans avPose class.

Egenskaper

namnBeskrivning
BonePoses { get; }Får allaBonePose .
virtual Name { get; set; }Hämtar eller ställer in namnet.
PoseType { get; set; }Får eller ställer in typen av posering.
Properties { get; }Hämtar samlingen av alla egenskaper.

Metoder

namnBeskrivning
AddBonePose(Node, Matrix4)Sparar posetransformationsmatris för den givna bennoden. Global transformationsmatris är underförstådd.
AddBonePose(Node, Matrix4, bool)Sparar posetransformationsmatris för den givna bennoden.
FindProperty(string)Hittar egenskapen. Det kan vara en dynamisk egenskap (Skapad av CreateDynamicProperty/SetProperty) eller inbyggd egenskap (identifierad med dess namn)
GetProperty(string)Få värdet av specificerad egenskap
RemoveProperty(Property)Tar bort en dynamisk egenskap.
RemoveProperty(string)Ta bort den angivna egenskapen identifierad av name
SetProperty(string, object)Anger värdet för specificerad egenskap

Se även