BonePoses

Pose.BonePoses property

Får allaBonePose .

public IList<BonePose> BonePoses { get; }

Fastighetsvärde

Noderna.

Se även