PoseType

PoseType enumeration

Posetyp.

public enum PoseType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
BindPose 0 Bindningspositionen.
Snapshot 1 Resten innebär att det är en ögonblicksbild av bindningspositionen.

Se även