Property

Property class

Klass som innehåller användardefinierade egenskaper.

public abstract class Property : A3DObject

Egenskaper

namnBeskrivning
override Name { set; }
Properties { get; }Hämtar samlingen av alla egenskaper.
abstract Value { get; set; }Hämtar eller ställer in värdet.
abstract ValueType { get; }Hämtar typen av egenskapsvärde.

Metoder

namnBeskrivning
FindProperty(string)Hittar egenskapen. Det kan vara en dynamisk egenskap (Skapad av CreateDynamicProperty/SetProperty) eller inbyggd egenskap (identifierad med dess namn)
GetBindPoint(AnimationNode, bool)Hämtar egenskapens bindningspunkt på angiven animationsinstans.
GetKeyframeSequence(AnimationNode, bool)Hämtar nyckelbildsekvensen på angiven animeringsinstans.
GetProperty(string)Få värdet av specificerad egenskap
RemoveProperty(Property)Tar bort en dynamisk egenskap.
RemoveProperty(string)Ta bort den angivna egenskapen identifierad av name
SetProperty(string, object)Anger värdet för specificerad egenskap
override ToString()Returnerar en sträng som representerar strömmenProperty .

Se även