PropertyCollection

PropertyCollection class

Samlingen av egenskaper

public class PropertyCollection : IEnumerable<Property>

Egenskaper

namnBeskrivning
Count { get; }Hämtar antalet deklarerade egenskaper.
Item { get; }
Item { get; set; }

Metoder

namnBeskrivning
FindProperty(string)Hittar egenskapen. Det kan vara en dynamisk egenskap (Skapad av CreateDynamicProperty/SetProperty) eller inbyggd egenskap (identifierad med dess namn)
GetEnumerator()Returnerar en uppräkning som itererar genom samlingen.
RemoveProperty(Property)Tar bort en dynamisk egenskap.
RemoveProperty(string)Tar bort en dynamisk egenskap.

Se även