GetEnumerator

PropertyCollection.GetEnumerator method

Returnerar en uppräkning som itererar genom samlingen.

public IEnumerator<Property> GetEnumerator()

Se även