PropertyFlags

PropertyFlags enumeration

Fastighetens flaggor

[Flags]
public enum PropertyFlags : byte

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
None0Egenskapen har inga flaggor
NotSerializable1Den här egenskapen kan inte serialiseras
UserDefined2Detta är en användardefinierad egenskap
Animatable4Egenskapen är animerbar
Animated8Egenskapen är animated
Hidden10Egenskapen är markerad som dold.

Se även