AssetInfo

Scene.AssetInfo property

Hämtar eller ställer in tillgångsinformationen på toppnivå

public AssetInfo AssetInfo { get; set; }

Fastighetsvärde

Dokumentinformationen.

Se även