CreateAnimationClip

Scene.CreateAnimationClip method

En förkortningsfunktion för att skapa och registreraAnimationClip Den förstaAnimationClip kommer att tilldelasCurrentAnimationClip

public AnimationClip CreateAnimationClip(string name)
ParameterTypBeskrivning
nameStringAnimationsklippets namn

Se även