FromFile

FromFile(string, FileFormat, CancellationToken)

Öppnar scenen från given sökväg med angivet filformat.

public static Scene FromFile(string fileName, FileFormat format, 
    CancellationToken cancellationToken = default)
ParameterTypBeskrivning
fileNameStringFilnamn.
formatFileFormatFilformat.
cancellationTokenCancellationTokenAvbrytningstoken till laddningsuppgiften

Se även


FromFile(string, LoadOptions, CancellationToken)

Öppnar scenen från given sökväg med angivet filformat.

public static Scene FromFile(string fileName, LoadOptions options, 
    CancellationToken cancellationToken = default)
ParameterTypBeskrivning
fileNameStringFilnamn.
optionsLoadOptionsMer detaljerad konfiguration för att öppna strömmen.
cancellationTokenCancellationTokenAvbrytningstoken till laddningsuppgiften

Se även


FromFile(string)

Öppnar scenen från given path

public static Scene FromFile(string fileName)
ParameterTypBeskrivning
fileNameStringFilnamn.

Se även


FromFile(string, CancellationToken)

Öppnar scenen från given path

public static Scene FromFile(string fileName, CancellationToken cancellationToken)
ParameterTypBeskrivning
fileNameStringFilnamn.
cancellationTokenCancellationTokenAvbrytningstoken till laddningsuppgiften

Se även