FromStream

FromStream(Stream, FileFormat, CancellationToken)

Öppnar scenen från en given ström med angivet filformat.

public static Scene FromStream(Stream stream, FileFormat format, 
    CancellationToken cancellationToken = default)
ParameterTypBeskrivning
streamStreamIngångsström, användaren är ansvarig för att stänga strömmen.
formatFileFormatFilformat.
cancellationTokenCancellationTokenAvbrytningstoken till laddningsuppgiften

Se även


FromStream(Stream, LoadOptions, CancellationToken)

Öppnar scenen från en given ström med hjälp av specificerad IO config.

public static Scene FromStream(Stream stream, LoadOptions options, 
    CancellationToken cancellationToken = default)
ParameterTypBeskrivning
streamStreamIngångsström, användaren är ansvarig för att stänga strömmen.
optionsLoadOptionsMer detaljerad konfiguration för att öppna strömmen.
cancellationTokenCancellationTokenAvbrytningstoken till laddningsuppgiften

Se även


FromStream(Stream, CancellationToken)

Öppnar scenen från given stream

public static Scene FromStream(Stream stream, CancellationToken cancellationToken = default)
ParameterTypBeskrivning
streamStreamIngångsström, användaren är ansvarig för att stänga strömmen.
cancellationTokenCancellationTokenAvbrytningstoken till laddningsuppgiften

Se även