Library

Scene.Library property

Objekt som inte används direkt i scenhierarkin kan definieras i Library. Detta är användbart när du använder underscener och lägger återanvändbara komponenter under underscener.

public IList<A3DObject> Library { get; }

Se även