Open

Open(Stream, FileFormat, CancellationToken)

Öppnar scenen från en given ström med angivet filformat.

public void Open(Stream stream, FileFormat format, CancellationToken cancellationToken = default)
Parameter Typ Beskrivning
stream Stream Ingångsström, användaren är ansvarig för att stänga strömmen.
format FileFormat Filformat.
cancellationToken CancellationToken Avbrytningstoken till laddningsuppgiften

Se även


Open(Stream, LoadOptions, CancellationToken)

Öppnar scenen från en given ström med hjälp av specificerad IO config.

public void Open(Stream stream, LoadOptions options, CancellationToken cancellationToken = default)
Parameter Typ Beskrivning
stream Stream Ingångsström, användaren är ansvarig för att stänga strömmen.
options LoadOptions Mer detaljerad konfiguration för att öppna strömmen.
cancellationToken CancellationToken Avbrytningstoken till laddningsuppgiften

Se även


Open(Stream)

Öppnar scenen från given stream

public void Open(Stream stream)
Parameter Typ Beskrivning
stream Stream Ingångsström, användaren är ansvarig för att stänga strömmen.

Se även


Open(Stream, CancellationToken)

Öppnar scenen från given stream

public void Open(Stream stream, CancellationToken cancellationToken)
Parameter Typ Beskrivning
stream Stream Ingångsström, användaren är ansvarig för att stänga strömmen.
cancellationToken CancellationToken Avbrytningstoken till laddningsuppgiften

Se även


Open(string, FileFormat, CancellationToken)

Öppnar scenen från given sökväg med angivet filformat.

public void Open(string fileName, FileFormat format, CancellationToken cancellationToken = default)
Parameter Typ Beskrivning
fileName String Filnamn.
format FileFormat Filformat.
cancellationToken CancellationToken Avbrytningstoken till laddningsuppgiften

Se även


Open(string, LoadOptions)

Öppnar scenen från given sökväg med angivet filformat.

public void Open(string fileName, LoadOptions options)
Parameter Typ Beskrivning
fileName String Filnamn.
options LoadOptions Mer detaljerad konfiguration för att öppna strömmen.

Se även


Open(string, LoadOptions, CancellationToken)

Öppnar scenen från given sökväg med angivet filformat.

public void Open(string fileName, LoadOptions options, CancellationToken cancellationToken)
Parameter Typ Beskrivning
fileName String Filnamn.
options LoadOptions Mer detaljerad konfiguration för att öppna strömmen.
cancellationToken CancellationToken Avbrytningstoken till laddningsuppgiften

Se även


Open(string)

Öppnar scenen från given path

public void Open(string fileName)
Parameter Typ Beskrivning
fileName String Filnamn.

Se även


Open(string, CancellationToken)

Öppnar scenen från given path

public void Open(string fileName, CancellationToken cancellationToken)
Parameter Typ Beskrivning
fileName String Filnamn.
cancellationToken CancellationToken Avbrytningstoken till laddningsuppgiften

Se även