Open

Open(Stream, FileFormat, CancellationToken)

Öppnar scenen från en given ström med angivet filformat.

public void Open(Stream stream, FileFormat format, CancellationToken cancellationToken = default)
ParameterTypBeskrivning
streamStreamIngångsström, användaren är ansvarig för att stänga strömmen.
formatFileFormatFilformat.
cancellationTokenCancellationTokenAvbrytningstoken till laddningsuppgiften

Se även


Open(Stream, LoadOptions, CancellationToken)

Öppnar scenen från en given ström med hjälp av specificerad IO config.

public void Open(Stream stream, LoadOptions options, CancellationToken cancellationToken = default)
ParameterTypBeskrivning
streamStreamIngångsström, användaren är ansvarig för att stänga strömmen.
optionsLoadOptionsMer detaljerad konfiguration för att öppna strömmen.
cancellationTokenCancellationTokenAvbrytningstoken till laddningsuppgiften

Se även


Open(Stream)

Öppnar scenen från given stream

public void Open(Stream stream)
ParameterTypBeskrivning
streamStreamIngångsström, användaren är ansvarig för att stänga strömmen.

Se även


Open(Stream, CancellationToken)

Öppnar scenen från given stream

public void Open(Stream stream, CancellationToken cancellationToken)
ParameterTypBeskrivning
streamStreamIngångsström, användaren är ansvarig för att stänga strömmen.
cancellationTokenCancellationTokenAvbrytningstoken till laddningsuppgiften

Se även


Open(string, FileFormat, CancellationToken)

Öppnar scenen från given sökväg med angivet filformat.

public void Open(string fileName, FileFormat format, CancellationToken cancellationToken = default)
ParameterTypBeskrivning
fileNameStringFilnamn.
formatFileFormatFilformat.
cancellationTokenCancellationTokenAvbrytningstoken till laddningsuppgiften

Se även


Open(string, LoadOptions)

Öppnar scenen från given sökväg med angivet filformat.

public void Open(string fileName, LoadOptions options)
ParameterTypBeskrivning
fileNameStringFilnamn.
optionsLoadOptionsMer detaljerad konfiguration för att öppna strömmen.

Se även


Open(string, LoadOptions, CancellationToken)

Öppnar scenen från given sökväg med angivet filformat.

public void Open(string fileName, LoadOptions options, CancellationToken cancellationToken)
ParameterTypBeskrivning
fileNameStringFilnamn.
optionsLoadOptionsMer detaljerad konfiguration för att öppna strömmen.
cancellationTokenCancellationTokenAvbrytningstoken till laddningsuppgiften

Se även


Open(string)

Öppnar scenen från given path

public void Open(string fileName)
ParameterTypBeskrivning
fileNameStringFilnamn.

Se även


Open(string, CancellationToken)

Öppnar scenen från given path

public void Open(string fileName, CancellationToken cancellationToken)
ParameterTypBeskrivning
fileNameStringFilnamn.
cancellationTokenCancellationTokenAvbrytningstoken till laddningsuppgiften

Se även