Poses

Scene.Poses property

Får allaPose används i den här scenen.

public ICollection<Pose> Poses { get; }

Fastighetsvärde

Poserna.

Se även