Render

Render(Camera, string)

Rendera scenen till en extern fil från ett givet kamerans perspektiv. Standardutdatastorleken är 1024x768 och utdataformatet är png

public void Render(Camera camera, string fileName)
ParameterTypBeskrivning
cameraCameraFrån vilken kameras perspektiv att återge scenen
fileNameStringFilnamnet på utdatafilen

Se även


Render(Camera, string, Size, ImageFormat)

Gör scenen till en extern fil ur ett givet kamerans perspektiv.

public void Render(Camera camera, string fileName, Size size, ImageFormat format)
ParameterTypBeskrivning
cameraCameraFrån vilken kameras perspektiv att återge scenen
fileNameStringFilnamnet på utdatafilen
sizeSizeStorleken på den slutliga renderade bilden
formatImageFormatBildformatet för utdatafilen

Se även


Render(Camera, string, Size, ImageFormat, ImageRenderOptions)

Gör scenen till en extern fil ur ett givet kamerans perspektiv.

public void Render(Camera camera, string fileName, Size size, ImageFormat format, 
    ImageRenderOptions options)
ParameterTypBeskrivning
cameraCameraFrån vilken kameras perspektiv att återge scenen
fileNameStringFilnamnet på utdatafilen
sizeSizeStorleken på den slutliga renderade bilden
formatImageFormatBildformatet för utdatafilen
optionsImageRenderOptionsMöjlighet att anpassa vissa interna inställningar.

Se även


Render(Camera, Bitmap)

Rendera scenen till bitmapp från ett givet kamerans perspektiv.

public void Render(Camera camera, Bitmap bitmap)
ParameterTypBeskrivning
cameraCameraFrån vilken kameras perspektiv att återge scenen
bitmapBitmapMålet för det renderade resultatet

Se även


Render(Camera, Bitmap, ImageRenderOptions)

Rendera scenen till bitmapp från ett givet kamerans perspektiv.

public void Render(Camera camera, Bitmap bitmap, ImageRenderOptions options)
ParameterTypBeskrivning
cameraCameraFrån vilken kameras perspektiv att återge scenen
bitmapBitmapMålet för det renderade resultatet
optionsImageRenderOptionsMöjlighet att anpassa vissa interna inställningar.

Se även