Save

Save(Stream, FileFormat)

Sparar scenen för att streama med angivet filformat.

public void Save(Stream stream, FileFormat format)
ParameterTypBeskrivning
streamStreamIngångsström, användaren är ansvarig för att stänga strömmen.
formatFileFormatFormatera.

Se även


Save(Stream, FileFormat, CancellationToken)

Sparar scenen för att streama med angivet filformat.

public void Save(Stream stream, FileFormat format, CancellationToken cancellationToken)
ParameterTypBeskrivning
streamStreamIngångsström, användaren är ansvarig för att stänga strömmen.
formatFileFormatFormatera.
cancellationTokenCancellationTokenAvbokningstoken för att spara uppgiften

Se även


Save(Stream, SaveOptions)

Sparar scenen för att streama med angivet filformat.

public void Save(Stream stream, SaveOptions options)
ParameterTypBeskrivning
streamStreamIngångsström, användaren är ansvarig för att stänga strömmen.
optionsSaveOptionsMer detaljerad konfiguration för att spara strömmen.

Se även


Save(Stream, SaveOptions, CancellationToken)

Sparar scenen för att streama med angivet filformat.

public void Save(Stream stream, SaveOptions options, CancellationToken cancellationToken)
ParameterTypBeskrivning
streamStreamIngångsström, användaren är ansvarig för att stänga strömmen.
optionsSaveOptionsMer detaljerad konfiguration för att spara strömmen.
cancellationTokenCancellationTokenAvbokningstoken för att spara uppgiften

Se även


Save(string)

Sparar scenen till angiven sökväg med angivet filformat.

public void Save(string fileName)
ParameterTypBeskrivning
fileNameStringFilnamn.

Se även


Save(string, FileFormat)

Sparar scenen till angiven sökväg med angivet filformat.

public void Save(string fileName, FileFormat format)
ParameterTypBeskrivning
fileNameStringFilnamn.
formatFileFormatFormatera.

Se även


Save(string, FileFormat, CancellationToken)

Sparar scenen till angiven sökväg med angivet filformat.

public void Save(string fileName, FileFormat format, CancellationToken cancellationToken)
ParameterTypBeskrivning
fileNameStringFilnamn.
formatFileFormatFormatera.
cancellationTokenCancellationTokenAvbokningstoken för att spara uppgiften

Se även


Save(string, SaveOptions)

Sparar scenen till angiven sökväg med angivet filformat.

public void Save(string fileName, SaveOptions options)
ParameterTypBeskrivning
fileNameStringFilnamn.
optionsSaveOptionsMer detaljerad konfiguration för att spara strömmen.

Se även


Save(string, SaveOptions, CancellationToken)

Sparar scenen till angiven sökväg med angivet filformat.

public void Save(string fileName, SaveOptions options, CancellationToken cancellationToken)
ParameterTypBeskrivning
fileNameStringFilnamn.
optionsSaveOptionsMer detaljerad konfiguration för att spara strömmen.
cancellationTokenCancellationTokenAvbokningstoken för att spara uppgiften

Se även