Save

Save(Stream, FileFormat)

Sparar scenen för att streama med angivet filformat.

public void Save(Stream stream, FileFormat format)
Parameter Typ Beskrivning
stream Stream Ingångsström, användaren är ansvarig för att stänga strömmen.
format FileFormat Formatera.

Se även


Save(Stream, FileFormat, CancellationToken)

Sparar scenen för att streama med angivet filformat.

public void Save(Stream stream, FileFormat format, CancellationToken cancellationToken)
Parameter Typ Beskrivning
stream Stream Ingångsström, användaren är ansvarig för att stänga strömmen.
format FileFormat Formatera.
cancellationToken CancellationToken Avbokningstoken för att spara uppgiften

Se även


Save(Stream, SaveOptions)

Sparar scenen för att streama med angivet filformat.

public void Save(Stream stream, SaveOptions options)
Parameter Typ Beskrivning
stream Stream Ingångsström, användaren är ansvarig för att stänga strömmen.
options SaveOptions Mer detaljerad konfiguration för att spara strömmen.

Se även


Save(Stream, SaveOptions, CancellationToken)

Sparar scenen för att streama med angivet filformat.

public void Save(Stream stream, SaveOptions options, CancellationToken cancellationToken)
Parameter Typ Beskrivning
stream Stream Ingångsström, användaren är ansvarig för att stänga strömmen.
options SaveOptions Mer detaljerad konfiguration för att spara strömmen.
cancellationToken CancellationToken Avbokningstoken för att spara uppgiften

Se även


Save(string)

Sparar scenen till angiven sökväg med angivet filformat.

public void Save(string fileName)
Parameter Typ Beskrivning
fileName String Filnamn.

Se även


Save(string, FileFormat)

Sparar scenen till angiven sökväg med angivet filformat.

public void Save(string fileName, FileFormat format)
Parameter Typ Beskrivning
fileName String Filnamn.
format FileFormat Formatera.

Se även


Save(string, FileFormat, CancellationToken)

Sparar scenen till angiven sökväg med angivet filformat.

public void Save(string fileName, FileFormat format, CancellationToken cancellationToken)
Parameter Typ Beskrivning
fileName String Filnamn.
format FileFormat Formatera.
cancellationToken CancellationToken Avbokningstoken för att spara uppgiften

Se även


Save(string, SaveOptions)

Sparar scenen till angiven sökväg med angivet filformat.

public void Save(string fileName, SaveOptions options)
Parameter Typ Beskrivning
fileName String Filnamn.
options SaveOptions Mer detaljerad konfiguration för att spara strömmen.

Se även


Save(string, SaveOptions, CancellationToken)

Sparar scenen till angiven sökväg med angivet filformat.

public void Save(string fileName, SaveOptions options, CancellationToken cancellationToken)
Parameter Typ Beskrivning
fileName String Filnamn.
options SaveOptions Mer detaljerad konfiguration för att spara strömmen.
cancellationToken CancellationToken Avbokningstoken för att spara uppgiften

Se även