Scene

Scene()

Initierar en ny instans avScene class.

public Scene()

Se även


Scene(Entity)

Initierar en ny instans avScene klass med en enhet kopplad till en ny nod.

public Scene(Entity entity)
ParameterTypBeskrivning
entityEntityDen ursprungliga enheten som fäste sig vid scenen

Se även


Scene(Scene, string)

Initierar en ny instans avSceneklass som en underscen.

public Scene(Scene parentScene, string name)
ParameterTypBeskrivning
parentSceneSceneFöräldrascenen.
nameStringScenens namn.

Se även