SceneObject

SceneObject class

Rotklassen av objekt som kommer att lagras i en scen.

public abstract class SceneObject : A3DObject

Konstruktörer

namnBeskrivning
SceneObject()Initiera ett SceneObject.
SceneObject(string)Initiera ett SceneObject med ett standardnamn

Egenskaper

namnBeskrivning
virtual Name { get; set; }Hämtar eller ställer in namnet.
Properties { get; }Hämtar samlingen av alla egenskaper.
Scene { get; }Hämtar scenen som detta objekt tillhör

Metoder

namnBeskrivning
FindProperty(string)Hittar egenskapen. Det kan vara en dynamisk egenskap (Skapad av CreateDynamicProperty/SetProperty) eller inbyggd egenskap (identifierad med dess namn)
GetProperty(string)Få värdet av specificerad egenskap
RemoveProperty(Property)Tar bort en dynamisk egenskap.
RemoveProperty(string)Ta bort den angivna egenskapen identifierad av name
SetProperty(string, object)Anger värdet för specificerad egenskap

Se även