Aspose.ThreeD.Animation

Aspose.3D’nin animasyon ad alanı, animasyonla ilgili tüm sınıflar bu ad alanında tanımlanır

sınıflar

Sınıf Tanım
AnimationChannel Bir kanal, mülkün bileşen alanını bir dizi ana kare dizisine eşler
AnimationClip Animasyon klibi, bir animasyon koleksiyonudur. Sahnede bir veya daha fazla animasyon klibi olabilir.
AnimationNode Aspose.3D’nin animasyon hiyerarşisini destekler, her animasyon birkaç animasyondan ve animasyonun ana kare tanımından oluşturulabilir. AnimationNode bir özellik değerinin zaman içindeki dönüşümünü tanımlar, örneğin, animasyon düğümü bir düğümün dönüşümünü veya diğerlerini kontrol etmek için kullanılabilir.A3DObject nesnenin sayısal özellikleri.
BindPoint ABindPointgenellikle bir nesnenin özelliğinde oluşturulur, bazı özellik türleri birden çok bileşen alanı içerir (bir Vector3 alanı gibi), BindPoint her bileşen alanı için kanal oluşturur ve alanı kanallar aracılığıyla bir veya daha fazla ana kare dizisi örneğine/örneklerine bağlar.
Extrapolation Ekstrapolasyon, örneklenen değer ilk ve son ana kareler tarafından tanımlanan aralığın dışında olduğunda nasıl yapılacağını tanımlar.
KeyFrame Bir anahtar çerçeve esas olarak bir zaman ve bir değer ile tanımlanır, bazı enterpolasyon türleri için teğet/gerginlik/önyargı/süreklilik de son örneklenen değer hesaplanırken kullanılır. Anahtar çerçeve olmayan bir zaman konumundaki örneklenen değerler enterpolasyonludur önceki ve sonraki anahtar kareler arasındaki anahtar karelere göre İlk/son anahtar kareden önceki/sonraki değer,Extrapolation sınıf.
KeyframeSequence Anahtar kare dizisi, örneklenen bir değerin zaman içindeki dönüşümünü açıklar.

numaralandırma

numaralandırma Tanım
ExtrapolationType Ekstrapolasyon türü.
Interpolation Anahtar karenin enterpolasyon türü.
StepMode İnterpolasyon adım modu.
WeightedMode Ağırlıklı mod.