AnimationChannel

AnimationChannel class

Bir kanal, mülkün bileşen alanını bir dizi ana kare dizisine eşler

public class AnimationChannel : IEnumerable<KeyframeSequence>

Özellikleri

İsimTanım
ComponentType { get; }Bileşen alanının type değerini alır
DefaultValue { get; set; }Kanalın Varsayılan değerini alır veya ayarlar. Bir kanalın bağlı ana kare dizileri yoksa, animasyon değerlendirmesi sırasında varsayılan değer kullanılır. Gerçek bir senaryo: Animasyon yalnızca bir düğümün x koordinatını canlandırır, y ve z değiştirilmediyse, tam çeviri değerlendirmesi sırasında varsayılan değer kullanılacaktır.
KeyframeSequences { get; }Bu channel içindeki tüm ana kare dizilerini alır
Name { get; }channel adını alır

yöntemler

İsimTanım
AddKeyframeSequence(KeyframeSequence)Bu kanala ana kare dizisi ekler
GetEnumerator()Bu channel içindeki tüm ana kare dizilerini gözden geçirmek için bir numaralandırıcı alır

Ayrıca bakınız