AnimationNode

AnimationNode(string)

Yeni bir örneğini başlatırAnimationNode sınıf.

public AnimationNode(string name)
ParametreTipTanım
nameStringİsim

Ayrıca bakınız


AnimationNode()

Yeni bir örneğini başlatırAnimationNode sınıf.

public AnimationNode()

Ayrıca bakınız