BindPoints

AnimationNode.BindPoints property

Geçerli özellik bağlama puanlarını alır

public IList<BindPoint> BindPoints { get; }

Ayrıca bakınız