CreateBindPoint

AnimationNode.CreateBindPoint method

Özellik veri türüne göre bir BindPoint oluşturur.

public BindPoint CreateBindPoint(A3DObject obj, string propName)
ParametreTipTanım
objA3DObjectNesne.
propNameStringMülkiyet adı.

Geri dönüş değeri

Özellik tanımlı değilse bağlama noktası örneği veya null.

Ayrıca bakınız