GetBindPoint

AnimationNode.GetBindPoint method

Verilen özellikteki animasyon bağlama noktasını alır.

public BindPoint GetBindPoint(A3DObject target, string propName, bool create)
ParametreTipTanım
targetA3DObjectBağlama noktasının oluşturulacağı nesne üzerinde.
propNameStringMülkün adı.
createBooleanolarak ayarlanırsadoğru mevcut değilse, bağlama noktasını oluşturun.

Geri dönüş değeri

Bağlanma noktası.

Ayrıca bakınız