GetKeyframeSequence

GetKeyframeSequence(A3DObject, string, string, bool)

Verilen özellik ve kanaldaki ana kare dizisini alır.

public KeyframeSequence GetKeyframeSequence(A3DObject target, string propName, string channelName, 
    bool create)
ParametreTipTanım
targetA3DObjectAna kare dizisinin hangi örnekte oluşturulacağı.
propNameStringMülkün adı.
channelNameStringKanal adı.
createBooleanolarak ayarlanırsadoğru mevcut değilse, animasyon dizisini oluşturun.

Geri dönüş değeri

Anahtar kare dizisi.

Ayrıca bakınız


GetKeyframeSequence(A3DObject, string, bool)

Verilen özellikteki ana kare dizisini alır.

public KeyframeSequence GetKeyframeSequence(A3DObject target, string propName, bool create)
ParametreTipTanım
targetA3DObjectAna kare dizisinin hangi örnekte oluşturulacağı.
propNameStringMülkün adı.
createBooleanolarak ayarlanırsadoğru, mevcut değilse diziyi oluşturun.

Geri dönüş değeri

Anahtar kare dizisi.

Ayrıca bakınız