SubAnimations

AnimationNode.SubAnimations property

Geçerli animasyonların altındaki alt animasyon düğümlerini alır

public IList<AnimationNode> SubAnimations { get; }

Ayrıca bakınız