AddChannel

AddChannel<T>(string, T)

public bool AddChannel<T>(string name, T value)

Ayrıca bakınız


AddChannel(string, object)

Belirtilen kanal özelliğini ekler.

public bool AddChannel(string name, object value)
ParametreTipTanım
nameStringİsim.
valueObjectDeğer.

Geri dönüş değeri

true, eğer kanal eklendiyse, aksi takdirde false.

Ayrıca bakınız


AddChannel(string, Type, object)

Belirtilen kanal özelliğini ekler.

public bool AddChannel(string name, Type type, object value)
ParametreTipTanım
nameStringİsim.
typeTypeTip.
valueObjectDeğer.

Geri dönüş değeri

true, eğer kanal eklendiyse, aksi takdirde false.

Ayrıca bakınız