Interpolation

Interpolation enumeration

Anahtar karenin enterpolasyon türü.

public enum Interpolation

değerler

İsimDeğerTanım
Constant0Değer, sonraki segmente kadar ilk noktanın değerine sabit kalacaktır.
Linear1Doğrusal enterpolasyon, iki nokta arasındaki düz bir çizgidir.
Bezier2Bir bezier veya Hermite spline.
BSpline3Temel spline’lar, eğrinin yalnızca ilk ve son noktadan geçmesinin garanti edildiği bir dizi kontrol noktası tarafından tanımlanır.
CardinalSpline4Ana kama, tanjantları uç noktalar ve bir gerilim parametresi ile tanımlanan kübik bir Hermite kamadır.
TCBSpline5Kochanek-Bartels spline olarak da adlandırılan teğetin davranışı gerilim/önyargı/süreklilik ile tanımlanır

Ayrıca bakınız