StepMode

StepMode enumeration

İnterpolasyon adım modu.

public enum StepMode

değerler

İsimDeğerTanım
PreviousValue0Bir segmentin eğri değeri her zaman önceki anahtar karedeki değeri kullanır
NextValue1Bir segmentin eğri değeri her zaman bir sonraki anahtar karedeki değeri kullanır

Ayrıca bakınız