Aspose.ThreeD.Deformers

Tüm deforme edici sınıfları bu ad alanında tanımlanmıştır

sınıflar

SınıfTanım
BoneBir kemik, geometrinin kontrol noktasının alt kümesini ve her bir kontrol noktası için tanımlanmış karışım ağırlığını tanımlar. Bone nesne doğrudan kullanılamaz, birSkinDeformer örnek geometriyi deforme etmek için kullanılır veSkinDeformerher kemik bir düğüme bağlı olan bir dizi kemikle birlikte gelir. NOT: Bir geometrinin kontrol noktası birden fazla Kemikle sınırlandırılabilir.
Deformeriçin temel sınıfSkinDeformer veMorphTargetDeformer
MorphTargetChannelBir MorphTargetChannel tarafından kullanılanMorphTargetDeformer hedef geometrileri düzenlemek için. FBX gibi bazı dosya biçimleri paralel olarak birden çok kanalı destekler.
MorphTargetDeformerMorphTargetDeformer, köşe başına animasyon sağlar. MorphTargetDeformer, tüm hedefleri aracılığıyla düzenlerMorphTargetChannel , her kanal birden fazla hedef düzenleyebilir. Morf hedef deforme edicinin yaygın bir kullanımı, bir karaktere yüz ifadesi uygulamaktır. Daha fazla ayrıntı https://en.wikipedia.org/wiki/Morph_target_animation adresinde bulunabilir.
SkinDeformerBir cilt deforme edici, çalışacak birden fazla kemik içerir, her bir kemik, kontrol noktasının ağırlıklarıyla geometrinin bir bölümünü harmanlar.