GetWeight

Bone.GetWeight method

index tarafından belirtilen kontrol noktasının ağırlığını alır

public double GetWeight(int index)
ParametreTipTanım
indexInt32Kontrol noktası indeksi

Geri dönüş değeri

belirtilen dizindeki ağırlık veya dizin geçersizse 0

Ayrıca bakınız