Node

Bone.Node property

Düğümü alır veya ayarlar. Kemik düğümü, derinin bağlı olduğu kemiktir.SkinDeformer kontrol noktalarının yer değiştirmesini etkilemek için kemik düğümünü kullanır. Kemik düğümünün genellikle birSkeletonekli, ancak gerekli değil. EkliSkeleton genellikle DCC yazılımı tarafından kullanıcıya iskeleti göstermek için kullanılır.

public Node Node { get; set; }

Ayrıca bakınız