Transform

Bone.Transform property

Kemiği içeren düğümün dönüştürme matrisini alır veya ayarlar.

public Matrix4 Transform { get; set; }

Ayrıca bakınız